📞 Kontakt z Działem Handlowym: +48 602 606 287

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Mazurskie Miody

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właściciel

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.mazurskiemiody.pl oraz jego subdomenach, zwany dalej SKLEPEM INTERNETOWYM jest własnością Bogdana Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

Mazurskie Miody Bogdan Piasecki
11-034 Tomaszkowo,
ul. Pszczela 10,
REGON 004458279;
NIP 7390403004,

Telefon: +48 668 539 742
Mail: info@mazurskiemiody.pl

zwanego dalej MAZURSKIE MIODY.

1.2. Klienci

SKLEP INTERNETOWY przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich

1.3. Regulamin

Sprzedaż poprzez SKLEP INTERNETOWY odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Rejestracja klienta i złożenie przez niego zamówienia na stronie www.sklep.mazurskiemiody.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu i zobowiązaniem przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO konieczny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego w celu ewentualnej weryfikacji złożonego zamówienia. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością klienta rejestrującego się w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl

2. Zakupy

2.1. Firma

Firma MAZURSKIE MIODY prowadzi sprzedaż internetową za pośrednictwem serwisu www.sklep.mazurskiemiody.pl. Firma MAZURSKIE MIODY prowadzi także sprzedaż w swoim sklepie w Stawigudzie, Tomaszkowo 47.

2.2. Obszar działalności

Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu www.sklep.mazurskiemiody.pl dostępne są na terenie całej Polski.

2.3. Klienci

Z oferty SKLEPU INTERNETOWEGO mogą korzystać tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zamówienie w sklepie internetowym może być więc złożone wyłącznie przez osobę prawną lub osobę, która ukończyła 18 lat. Nasi kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Kurier odmówi wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

2.4. Opisy produktów

Zamieszczone na stronach internetowych SKLEPU INTERNETOWEGO informacje o produktach oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
SKLEP INTERNETOWY dostarcza tylko i wyłącznie towar o aktualnej dacie ważności. Jeśli mimo naszych wszelkich starań, byłaby ona przekroczona, prosimy o zwrot towaru. Więcej informacji na ten temat w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

2.5. Ceny

Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej www.sklep.mazurskiemiody.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.

2.6. Promocje

Wszelkie promocje, kupony rabatowe, czy inne rabaty nie mogą być łączone. Upusty cenowe udzielone są od kwoty brutto.

2.7. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez klienta w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Przyjęcie oferty przez www.sklep.mazurskiemiody.pl następuje w momencie wysłania do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.

2.8. Zawarcie transakcji

Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy klientem a firmą Mazurskie Miody następuje w momencie potwierdzenia wpłaty ceny za towar na rachunek firmy Mazurskie Miody oraz przekazania klientowi zamówionego towaru. Dokument sprzedaży jest wystawiony na podstawie obowiązującej w chwili akceptacji zamówienia przez kupującego ceny sprzedaży na stronach SKLEPU INTERNETOWEGO Miejscem sprzedaży jest sklep Mazurskich Miodów usytuowany w Stawigudzie, Tomaszkowo 47.

3. Zamówienia

3.1. Rejestracja

Warunkiem złożenia przez klienta zamówienia jest zarejestrowanie się w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl, potwierdzenie pełnoletniości oraz posiadanie indywidualnego loginu i hasła. Aby składać zamówienie, należy się zarejestrować. Jeżeli dany klient posiada już konto w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl, to korzysta on z opcji logowania.

3.2. Składanie zamówienia

Zamówienie składa się poprzez wybranie towaru i dodanie go do koszyka w SKLEPIE INTERNETOWYM. Dodanie poszczególnych produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu ikonki “Dodaj do koszyka”. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Dalej”. Jeśli w tym momencie klient nie jest zalogowany, to nastąpi przekierowanie do rejestracji nowego klienta w przypadku pierwszego zamówienie w SKLEPIE INTERNETOWYM lub bezpośrednio do logowania dla klientów już posiadających konto w SKLEPIE INTERNETOWYM

3.3. Realizacja zamówienia

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia klienta przez SKLEP INTERNETOWY zostanie przesłane mailowo do klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez klienta zamówienia. SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.
Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, anulować złożone przez niego zamówienie w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia . Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza kontaktowego” na stronie głównej. Prosimy wtedy o podanie imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie oraz numeru zamówienia w tytule maila.

3.5. Termin realizacji dostawy

Realizacja zamówień następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
W przypadku wpływu płatności przed godziną 12.00, zamówienie jest realizowane tego samego dnia. Jeśli przelew wpłynie na nasze konto po godzinie 12.00, wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego.
Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16:00. Prosimy o podanie adresu, gdzie klient przybywa w ciągu dnia w celu otrzymania przesyłki.
SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w podanym terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.6. Odmowa realizacji zamówienia

SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia gdy:

  • klient nie jest osobą pełnoletnią,
  • klient nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie,
  • nie można było potwierdzić zamówienia telefonicznie podczas gdy uznano, że dane zamówienie wymaga takiej weryfikacji.

3.7. Dokument sprzedaży

Do każdego zamówienia złożonego w SLEPIE INTERNETOWYM dołączamy paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o uzupełnienie nazwy firmy i podania numeru NIP przy rejestracji. Klient upoważnia firmę Mazurskie Miody do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Przy składaniu zamówienia, klient sam zaznacza formę płatności. Przy wyborze formy płatności, klient musi zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych form płatności, np. za pobraniem, to koszty związane z dostawą towaru będą podwyższone.
Możliwe są następujące formy dokonania płatności:

  • przelewem na nasze konto bankowe: mBank 81 1140 1111 0000 2878 9000 1001
  • gotówką w przypadku odbioru własnego lub w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem.

4.2.

Firma Mazurskie Miody nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonane przez klienta na złe konto bankowe, nie będącym własnością firmy.

5. Dostawy

5.1. Dostawca

Dostawy odbywają za pośrednictwem dostawców firmy kurierskiej.
w przypadku dostawy firmą kurierską, kurier ma prawo poprosić odbiorcę o okazanie dowodu tożsamości. Kurier odmówi wydania przesyłki osobie niepełnoletniej lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

5.2. Powtórna dostawa

W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem w trakcie składania zamówienia dostawca firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie 2 próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do SKLEPU INTERNETOWEGO. SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie klienta. Po upewnieniu się w drodze mailowej lub telefonicznej jakie były przyczyny niedoręczenia przesyłki, SKLEP INTERNETOWY ponownie wyśle przesyłkę, ale zostanie klientowi naliczona dodatkowa opłata w tej samej wysokości co wynikającej z pierwszego zamówienia.

5.3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Przesyłka uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem

W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki lub jej uszkodzenia z zamówieniem przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym SKLEPU INTERNETOWEGO. Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy otrzymana przesyłka nie jest uszkodzona oraz, czy nie nosi śladów wcześniejszego możliwego otwierania. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.
W przypadku towaru niezgodnego z zamówieniem koszt przesyłki ponosi sklep i zwraca koszt przesyłki za odesłanie towaru przez Klienta do sklepu.

6.2. Reklamacje i zwroty

Klienci SKLEPU INTERNETOWEGO mogą dokonać zwrotu zakupionego w terminie 10 dni od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu. Towar musi jednak być fabrycznie zapakowany, a opakowanie znajdować się w stanie nienaruszonym. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru, należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu podając w tytule wiadomości „zwrot towaru”.
W przypadku uszkodzenia towaru w czasie dostawy lub dostarczenia produktów z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest spisać z dostawcą SKLEPU INTERNETOWEGO lub kurierem protokół jak opisano w punkcie 6.1 tego regulaminu, powiadomić o tym SKLEP INTERNETOWY poprzez wypełnianie formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu kontaktować się z Biurem Obsługi klienta po czym może odesłać otrzymany. Po wcześniejszym zawiadomieniu SKLEPU INTERNETOWEGO, klient może odesłać wadliwy towar i żądać zwrotu zapłaconych pieniędzy.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres poczty elektronicznej bądź na adres zamieszkania podany podczas procesu rejestracji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. SKLEP INTERNETOWY zwraca klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto podane przez klienta podczas zamówienia lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania klienta.
SKLEP INTERNETOWY nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Zdjęcia w serwisie SKLEP INTERNETOWY mają charakter poglądowy i różnice pomiędzy zdjęciami, a faktycznym wyglądem produktu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

7. Zasady poufności i ochrona danych osobowych

7.1

 Klient rejestrując się do SKLEPU INTERNETOWEGO i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a od 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez firmę „Mazurskie Miody” w celu realizacji przesyłki/przesyłek.  W procesie rejestracji Uczestnik akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin sklepu.

7.2.

Zgody, o której mowa w pkt. 7.1 powyżej, zostają udzielone poprzez zaznaczenie specjalnego pola w Formularzu Rejestracyjnym i mogą zostać cofnięte przez Właściciela konta w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym.  Cofnięcie akceptacji Polityki Prywatności lub/i Regulaminu Programu  skutkuje usunięciem konta. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Klienta i cofnięciem wszystkich zgód. SKLEP INTERNETOWY będzie przechowywał dane, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w celu  dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami a po okresie przedawnienia roszczeń wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

7.3

Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, które są oznaczonych jako obligatoryjne. Wymagane jest także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

7.4

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów tj. firmie kurierskiej.

7.5 Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji, składaniu Zamówień, zgłaszania reklamacji/ zwrotu.

7.6 Pliki cookies

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „SKLEP INTERNETOWY” przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze strony internetowej, dostosowywanie stron do potrzeb i oczekiwań danego Klienta.

7.7

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

7.8

Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości SKLEPU INTERNETOWEGO. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron SKLEPU INTERNETOWEGO.

7.9

Od kiedy obowiązują Zasady poufności i ochrony danych osobowych? Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

7.10 Dostarczanie treści i odpowiedzialność

Klient korzystający z serwisu SKLEP INTERNETOWY ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych informacji przez klienta, zespół SKLEPU INTERNETOWEGO skontaktuje się z nim telefonicznie, a w razie wątpliwości SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych lub fałszywych informacji podczas rejestracji, logowania czy w dalszej korespondencji mailowej, czy telefonicznej. SKLEP INTERNETOWY nie ponosi także odpowiedzialności za niedostarczenie z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU INTERNETOWEGO

7.11

Niniejszy regulamin stanowi integralną część transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a Mazurskie Miody Bogdan Piasecki. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z jego treścią w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

7.12

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd zgodnie z przepisami KC i KPC.

8. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

8.2

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.

8.3

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

8.4

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

8.5

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

8.6

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8.7

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

9. Postanowienia końcowe

Klient korzystający z serwisu SKLEP INTERNETOWY ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych informacji przez klienta, zespół SKLEPU INTERNETOWEGO skontaktuje się z nim telefonicznie, a w razie wątpliwości SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych lub fałszywych informacji podczas rejestracji, logowania czy w dalszej korespondencji mailowej, czy telefonicznej.

SKLEP INTERNETOWY nie ponosi także odpowiedzialności za niedostarczenie z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU INTERNETOWEGO

' ); } commercekit_ajs.ajax_nonce = 1; } } ); /* ]]> */ Skip to content