📞 Kontakt z Działem Handlowym: +48 602 606 287

Mazurskie Miody
Fundusze Rządowe

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków z budżetu państwa:

I Konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.
 
„Opracowanie miodów krajowych o podwyższonych właściwościach funkcjonalnych, wzbogaconych o celowane dodatki antyoksydantów pochodzenia naturalnego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”
 
DOFINANSOWANIE
5 556 913,12 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
9 055 200,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
10/2023
 
Opis projektu:
Rezultatem projektu będzie opracowanie dwóch typów miodów krajowych, tzn. miodu wystandaryzowanego oraz miodu wzbogaconego, charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami multifunkcjonalnymi, mikrobiologicznymi i sensorycznymi oraz korzystnym profilem związków lotnych oraz polifenoli i antocyjanów. Pierwszy typ miodu zwany miodem wystandaryzowanym, będzie eksperymentalną synergistyczną kompilacją trzech miodów bazowych, którego właściwości funkcjonalne, mikrobiologiczne i sensoryczne będą polepszone w odniesieniu do tych właściwości charakteryzujących każdy z wyselekcjonowanych miodów bazowych. Drugi typ miodów zwany miodem wzbogaconym będzie rezultatem selekcji z miodów wzbogaconych o celowe dodatki antyoksydantów pochodzące ze standaryzowanych suchych ekstraktów wybranych owoców. Miód taki będzie się charakteryzował 20-krotnym wzrostem aktywności antyoksydacyjnej oraz poprawą własności funkcjonalnych, mikrobiologicznych i sensorycznych w porównaniu z miodami bazowymi oraz dostępnymi na rynku.
' ); } commercekit_ajs.ajax_nonce = 1; } } ); /* ]]> */ Skip to content