📞 Kontakt z Działem Handlowym: +48 602 606 287

Mazurskie Miody
Fundusze Europejskie

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

KRAJOWY PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

INWESTYCJA: A 1.4.1. INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY ODPORNOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU.

DZIAŁANIE 1. WSPARCIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA LUB WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH, RYBOŁÓWSTWA LUB AKWAKULTURY.

TYTUŁ PROJEKTU: „MODERNIZACJA ZAKŁADU ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAZURSKIE MIODY DZIĘKI WDROŻENIU INNOWACYJNEJ METODY DEKRYSTALIZACJI MIODÓW PSZCZELICH”.

DOFINANSOWANIE: 754 072,97 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 508 145,95 zł

Data zawarcia umowy: styczeń 2024 r.

Opis projektu: Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowej innowacyjnej metody dekrystalizacji miodów pszczelich. Zmiana sposobu przeprowadzania procesu przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań zapewni zahamowanie inaktywacji naturalnie występujących w miodzie enzymów,  przeciwutleniaczy, aminokwasów, probiotyków oraz witamin i minerałów. Miód zachowa tym samym swoje naturalne właściwości prozdrowotne i antybakteryjne.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Mazurskie Miody Bogdan Piasecki
Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej
Efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej
Wartość projektu: 202 235,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 202 235,31 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5: Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych
Efekty projektu: nowa oferta produktowa (destylaty owocowe i miodowe: okowity i brandy owocowe oraz miodowe, miód kremowy i miód kremowy z dodatkiem naturalnych past pochodzenia roślinnego) nawiązująca do dziedzictwa gospodarczego regionu
Wartość projektu: 2 719 613,36 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 547 526,33 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2: Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1: Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost zdolności przedsiębiorstwa Mazurskie Miody do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
Efekty projektu: rozwój oferty produktowej
Wartość projektu: 1 028 458,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 710 639,84 zł

' ); } commercekit_ajs.ajax_nonce = 1; } } ); /* ]]> */ Skip to content