Koszyk
EnglishGermanPolish

🐝 DARMOWA DOSTAWA 🍯 InPost dla zamówień detalicznych powyżej 100 zł 🚚

Mazurskie Miody
Fundusze Europejskie

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii dekrystalizacji miodu pszczelego oraz dostosowanie zakładu do wdrożenia produktów z certyfikatem „BIO” w firmie Mazurskie Miody Bogdan Piasecki
Wartość projektu: 1 811 750,00 zł
Wartość Funduszy europejskich: 1 031 400,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Mazurskie Miody Bogdan Piasecki
Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej
Efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej
Wartość projektu: 202 235,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 202 235,31 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5: Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych
Efekty projektu: nowa oferta produktowa (destylaty owocowe i miodowe: okowity i brandy owocowe oraz miodowe, miód kremowy i miód kremowy z dodatkiem naturalnych past pochodzenia roślinnego) nawiązująca do dziedzictwa gospodarczego regionu
Wartość projektu: 2 719 613,36 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 547 526,33 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2: Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1: Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost zdolności przedsiębiorstwa Mazurskie Miody do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
Efekty projektu: rozwój oferty produktowej
Wartość projektu: 1 028 458,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 710 639,84 zł